საისტორიო ვერტიკალები

გამომცემელი Technical University
ISSN 1512-4959
მიმდინარე გამოცემა No. 51 (2023): საისტორიო ვერტიკალები
გამოქვეყნებული 2023-05-13
სრული გამოცემა

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“ დაარსდა 1991 წელს ზვიად გამსახურდიას ინიციატივით, მაგრამ იმ წლებში ქვეყანაში განვითარებული პოლიტიკური პროცესების გამო, მისი გამოცემა მალევე შეწყდა. ჟურნალის აღდგენა მოხდა 2002 წელს პროფესორების: გივი მარუაშვილისა და იგორ კვესელავას ინიციატივით. ამჟამად ჟურნალი გამოდის წელიწადში 4-ჯერ. მასში იბეჭდება ქართველი და უცხოელი ავტორების (პროფესორების, მეცნიერ-თანამშრომლების, ანალიტიკოსებისა და დოქტორანტების) სამეცნიერო ნაშრომები ისტორიის, პოლიტიკის, საჯარო მმართველობის, საერთაშორისო ურთიერთობების, სამართლის, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების, სოციოლოგიის, ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიისა და ა.შ. დარგებში. ჟურნალი ხელმძღვანელობს კანონით პრესის შესახებ. გამოქვეყნებული მასალების სიზუსტეზე პასუხისმგებელია ავტორი.