საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
საქართველოს სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია

მისამართი: თბილისი, კოსტავას 77ა

ელ. ფოსტა: historicalverticals2002@gmail.com